بیمه زایمان بدون دوره انتظار

فهرست موضوعات مورد بررسی

بیمه زایمان چیست؟

امروزه هزینه‌های بیمارستانی بسیار افزایش یافته و بدون کمک بیمه درمان تکمیلی بسیاری از افراد به راحتی نمی‌توانند هزینه اعمال جراحی را پرداخت نمایند. خوشبختانه بیمه شدگان با کمک پوشش بستری و جراحی در بیمه تکمیلی شرکتی و یا انفرادی در مواقع بستری می‌توانند با استفاده از معرفینامه بیمه تکمیلی مربوطه و یا تحویل مدارک بیمارستانی به نماینده بیمه بخش زیادی از هزینه‌های بیمارستانی را دریافت نمایند.

یکی از مهم‌ترین پوشش‌ها در بیمه تکمیلی گروهی و یا انفرادی پوشش زایمان است. با کمک پوشش زایمان در بیمه درمان تکمیلی، شخص می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌های بیمارستانی مربوط به زایمان و حتی هزینه‌های بدوتولد نوزاد را از سقف پوشش زایمان مادر پرداخت نماید.

آیا بیمه زایمان دوره انتظار دارد؟

شرکت‌های بیمه برای کنترل ریسک و جلوگیری از افزایش شدید نسبت خسارت برای برخی از پوشش‌ها در بیمه تکمیلی سازمانی و انفرادی دوره انتظار در نظر می‌گیرند. دوره انتظار یک پوشش در بیمه تکمیلی بازه زمانی است که طی آن استفاده از پوشش مزبور ممکن نمی‌باشد و بیمه شده می‌بایست صبر کند تا دوره انتظار پایان یابد و سپس اقدام به استفاده از پوشش مربوطه در بیمه تکمیلی خود نماید.

یکی از پوشش‌ها در بیمه تکمیلی که مشمول دوره انتظار می‌شود پوشش زایمان است. به طور کلی دوره انتظار شامل افرادی می‌شود که برای اولین بار اقدام به خرید بیمه تکمیلی گروهی و یا انفرادی نموده و یا بین دو قرارداد بیمه تکمیلی وی وقفه وجود دارد. در قراردادهای بیمه تکمیلی انفرادی طول دوره انتظار برای چنین افرادی 9 ماه می‌باشد. به این معنا که چنانچه شخص طی 9 ماه ابتدای قرارداد بیمه تکمیلی خود زایمان نماید، شرکت بیمه تعهدی برای پرداخت هزینه‌های مربوطه نداشته و فرد می‌بایست هزینه‌ها را به طور کامل از محل پرداخت شخصی جبران نماید.

در قراردادهای بیمه تکمیلی سازمانی و یا شرکتی بسته به سایز سازمان و نوع قرارداد طول دوره انتظار پوشش زایمان متفاوت است.

در بیمه‌های تکمیلی استارتاپی و شرکت‌های کوچک با تعداد بیمه شدگان زیر 50 نفر (که امکان تهیه آن از طریق های درمان میسر است) در صورتی که اخیرا تحت پوشش بیمه تکمیلی نباشند، طول دوره انتظار پوشش زایمان 9 ماه می‌باشد. در قراردادهای بیمه تکمیلی گروهی با تعداد بیمه شدگان بین 50 تا 250 نفر نیز طول دوره انتظار پوشش زایمان 9 ماه است.

در مورد بیمه تکمیلی شرکتی با تعداد نفرات بین 250 تا 1000 نفر طول دوره انتظار پوشش زایمان در بیمه تکمیلی 6 ماه خواهد بود.

در قراردادهای بیمه تکمیلی سازمانی با تعداد بیمه شده بالای 1000 نفر دوره انتظار برای پوشش زایمان وجود ندارد و بیمه شدگان در چنین شرکت‌هایی می‌توانند بدون سپری کردن دوره انتظار و از ابتدای قرارداد از پوشش زایمان در بیمه تکمیلی سازمانی خود استفاده نمایند.

حذف دوره انتظار پوشش زایمان چگونه است؟

برای حذف دوره انتظار از بیمه زایمان شخص می‌بایست بتواند مدارکی مبنی بر بیمه بودن خود نزد یکی از شرکت‌های بیمه معتبر را به بیمه‌گر جدید خود ارائه نماید. شرکت‌های بیمه چه در مورد قراردادهای بیمه تکمیلی گروهی و چه در مورد قراردادهای بیمه تکمیلی انفرادی خود، در صورتی که شخص بتواند مدارک موثقی مبنی بر داشتن بیمه تکمیلی قبل از قرارداد جدید ارائه نماید، دوره انتظار پوشش زایمان را حذف خواهند کرد.

اگر شخص تا زمان شروع قرارداد بیمه تکمیلی جدید تحت پوشش بیمه‌گر قبلی خود باشد که یقینا بدون دوره انتظار بیمه زایمان تحت پوشش قرارخواهد گرفت و می‌تواند فورا از بیمه زایمان خود بدون دوره انتظار استفاده نماید. اما اگر بین دو قرارداد بیمه تکمیلی شخص فاصله وجود داشته باشد بسته به سیاست‌های مختلف شرکت‌های بیمه مختلف ممکن است مشمول دوره انتظار بیمه زایمان گردد و یا اینکه از آن معاف گردد. برخی از شرکت‌های بیمه مانند بیمه ایران، بیمه آسیا و بیمه تکمیلی البرز ایجاد هر وقفه‌ای بین دو قرارداد را موجب تجدید دوره انتظار می‌دانند و برخی دیگر از شرکت‌های بیمه مانند بیمه آسماری (بیمه SOS) وقفه تا حدود 1 ماه را بلامانع دیده و برای چنین قراردادهایی دوره انتظار بیمه زایمان را لحاظ نمی‌نمایند.

چگونه بیمه زایمان فوری خریداری نمایم؟

برای خرید بیمه زایمان فوری می‌بایست اقدام به خرید طرح‌های بیمه تکمیلی گروهی و یا انفرادی شرکت‌های بیمه نمایید. بین دو گزینه بیمه تکمیلی شرکتی و بیمه تکمیلی انفرادی، گزینه بیمه تکمیلی شرکتی بسیار به صرفه‌تر و کارآمدتر می‌باشد. طرح‌های انفرادی معمولا به دلیل ریسکی که دارند نرخ‌های بسیار بالاتری نسبت به طرح‌های بیمه تکمیلی گروهی مشابه دارند. از طرفی در طرح‌های بیمه تکمیلی شرکتی به دلیل وجود واسطه نمایندگی و یا کارگزاری بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، شرکت‌ها از خدمات نمایندگی مانند جمع آوری خسارات، پیگیری خسارات و… نیز برخوردارند که نسبت به قراردادهای بیمه تکمیلی انفرادی مزیت محسوب می‌شود.

بیمه زایمان تامین اجتماعی چیست؟

بیمه‌شدگان خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی از پوشش زایمان در بیمه خود برخوردارند و می‌توانند در کنار بیمه تکمیلی خود از آن استفاده نمایند. معمولا سازمان تامین اجتماعی بخش بسیار کمتری از خسارت را نسبت به بیمه تکمیلی جبران می‌نماید و از این جهت در مورد هزینه‌های بیمارستانی داشتن بیمه تامین اجتماعی به تنهایی کفایت نمی‌کند و بهتر است که فرد در کنار بیمه پایه تامین اجتماعی از پوشش‌های بیمه تکمیلی نیز برخوردار باشد که در مواجهه با هزینه‌های بیمارستانی مانند زایمان بخش بیشتری از هزینه‌های آن را از طریق بیمه جبران نماید.

در صورت داشتن هر دو بیمه شخص بسته به روال‌های مخصوص هر شرکت بیمه می‌تواند پرونده خود را به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده و پس از پرداخت هزینه توسط تامین اجتماعی، گواهی پرداختی تامین اجتماعی را به همراه کپی برابر با اصل مدارک به بیمه تکمیلی تحویل نماید. در مورد اکثر شرکت‌های بیمه مانند بیمه تکمیلی سامان، بیمه ایران، بیمه دی، بیمه دانا، بیمه سامان و… روال به صورت فوق است. اشکال اساسی در این روال این است که فرد ابتدا می‌بایست مدارک بیمارستانی را به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهد که با توجه به پرداخت کسر کوچکی از هزینه توسط تامین اجتماعی موجب می‌شود طی این روال فرد خیلی دیر به بخش عمده پرداختی خود دست یابد. روال بهتر این است که فرد این امکان را داشته باشد که ابتدا پرونده را برای دریافت بخش اعظم پرداختی خود به بیمه تکمیلی تحویل داده و سپس برای پرداخت بخش اندک باقی مانده به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهد. این روال را بیمه آسماری (بیمه تکمیلی SOS) برای رفاه بیشتر بیمه‌شدگان خود به صورت بهینه اجرا می‌کند که بسیار رضایت بخش است.

بیمه زایمان بدون دوره انتظار SOS

شرکت بیمه آسماری با خدمات کامل شرکت مادر (SOS) در کلیه طرح‌های بیمه تکمیلی گروهی خود پوشش زایمان را ارائه می‌کند. بیمه زایمان SOS برای کلیه افرادی که قبلا نزد SOS و یا سایر شرکت‌های بیمه دارای پوشش بیمه تکمیلی بوده‌اند بدون دوره انتظار می‌باشد و فرد می‌تواند ار ابتدای قرارداد و بدون دوره انتظار اقدام به استفاده از پوشش زایمان نماید. در مورد افرادی که قبلا بیمه نداشته‌اند در صورتی که در قراردادهای شرکت‌های بالای 1000 نفر تحت پوشش بیمه آسماری قرارگیرند بیمه زایمان آن‌ها بدون دوره انتظار لحاظ خواهد گردید.

با بررسی کامل روال‌های شرکت‌های بیمه مختلف و با درنظر گرفتن پارامترهای: آسان بودن خرید، مذاکره پذیری، دوری از بروکراسی اداری، همکاری و عدم سخت‌گیری در رابطه با بیمه زایمان بدون دوره انتظار می‌توان گفت بهترین بیمه زایمان بدون دوره انتظار توسط بیمه آسماری (بیمه SOS) ارائه می‌شود و برای کلیه شرکت‌های بالای 15 نفر در دسترس و قابل خرید است. شما می‌توانید بیمه آسماری را به راحتی از طریق های درمان نماینده رسمی شرکت SOS و آسماری خریداری کرده و از کلیه پوشش‌ها مخصوصا بیمه زایمان SOS بهرمند گردید.

با تکمیل فرم زیر طرح‌های بیمه تکمیلی شرکتی با بالاترین سقف پوشش‌ها را دریافت نمایید

سوالات خود را درباره پوشش زایمان در بیمه تکمیلی در انتهای این صفحه مطرح نمایید

2 1 رای
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
16 پرسش و پاسخ
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
صادق بابایی
صادق بابایی
2 سال‌ قبل

سلام شبتون بخیر خانوم بنده حدود یک ماه ونیم هست که باردار هستند ایا شرکت بیمه ای وجود دارد که همسربنده را به صورت انفرادی بیمه تکمیلی کند که بتوان هزینه های زایمان بستری وازمایشات و…… را پوشش دهد !؟؟؟ معمولا بیمه های تکمیلی دوره انتظار ۹ماه زایمان دارند وعملا ما نمیتونیم ازپوشش زایمان استفاده کنیم !!

محمدرضا واحدخواه
محمدرضا واحدخواه
2 سال‌ قبل

سلام وقت بخیر
واسه ی خانم‌ در دوماهه اول بارداری به صورت انفرادی چگونه می‌توان بیمه تکمیلی بدون دوره انتظار گرفت؟؟

فاطمه
فاطمه
1 سال قبل

سلام برا بیمه تکمیلی آسماری می‌خوام نام نویسی کنم

محمد
محمد
1 سال قبل

سلام برای بیمه تکمیلی انفرادی چقدرباید پرداخت نمود.با تشکر

محمد
محمد
1 سال قبل

سلام برای بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان چقدرباید پرداخت نمود.با تشکر

افشین
افشین
1 سال قبل

سلام وقت بخیر من یه جراجی کوچک سرپایی دارم و میخاستم بیمه تکمیلی انفرادی انجام بدم آیا دوره انتظار برای این نوع جراحی هم وجود دارد یا خیر توضیح بفرمایید. ممنون.

مونا صادقی
ادمین
1 سال قبل
پاسخ به  افشین

سلام وقت بخیر. با توجه به اینکه این عارضه از قبل از خرید بیمه تکمیلی وجود دارد، بیمه های درمان انفرادی آن را پوشش نمیدهند.

علیرضا
علیرضا
1 سال قبل

هزینه بیمه چقدر

مونا صادقی
ادمین
1 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

سلام وقت بخیر. بستگی به طرح انتخابی دارد، هر طرح پوششها و سقفهای مختلفی دارد.

علیرضا
علیرضا
1 سال قبل

خانمم ۳ماه باردار ومیخام بینش کنم لطفاً راهنمای کنید چطوری انجام وچقدر هزینش میشه

مونا صادقی
ادمین
1 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

سلام و وقت بخیر. در صورتی که قبلا بیمه تکمیلی نداشتن دوره انتظار ۹ ماهه خواهند داشت و هزینه زایمان ایشان جبران نخواهد شد.

16
0
سوالات خود را جهت پاسخگویی مطرح نمایید.x