بیمه سامان

بیمه تکمیلی سامان بیمه سامان به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی از اواخر سال 1383 شروع به فعالیت کرده است که یکی از مهمترین سهامداران آن بانک سامان است. این بیمه در همه رشته‌ها از جمله بیمه عمر، بیمه درمان

بارگذاری بیشتر